نمایشگاه قبلي


روزگاري زندگي

نمایشگاه فعلي

به زودي


به زودي

نمایشگاه بعدي


مجسمه هاي پگاه صحي

درباره شلمان

نگارخانه شَلمان در سال 1390 با هدف حمايت از استعدادهاي جوان و با شعار "شَلمان بوستان استعدادهاي جوان است، نه گورستان يادمانهاي فرهنگي" و با ياري تيم اجرايي خود که از دانش آموختگان رشته هاي مختلف هنري هستند، شروع به کار کرد.

گالري شلمان همواره کوشيده است فراتر از مسائل حاشيه اي جامعه هنري قدم برداشته و در کنار کشف استعدادهاي هنرمندان جوان، پايبندي خود را به اخلاقيات و احترام به پيشکسوتان و ارج نهادن به مقام شامخ هنري هنرمندان گرامي کشور هرچه بيشتر حفظ نمايد. در اين راستا افتخار داريم که به عنوان اولين گالري ايراني که منشور اخلاقي مدوني دارد، با تمام وجود به بند بند آن متعهد باشيم.

در اين چند سال پشتوانه و دلگرمي ما، ياري اساتيد و دوستاني بوده که همواره گالري شَلمان را مورد لطف خود قرار داده اند همچون: دکتر عطاءالله اميدوار، استاد عباس رحيمي، استاد محمدحسين فرج، استاد يعقوب عمامه پيچ، استاد کامران عدل، استاد نادر مشايخي، استاد ليلا نورايي، دکتر حسنعلي لقايي، جناب آقاي پرويز معزز، سرکار خانم آذين فلاحي، سرکار خانم کتايون کاظميان، سرکار خانم تينا شفيعي، جناب آقاي صدرا مَدي، ...

در حال بارگذاري...